Oferowane i spisywane następnie warunki przy zastawach lombardowych powinny być jasne, klarowne dla obu stron i pewne. Klient lombardu powinien dokładnie wiedzieć, jakie koszty poniesie przy zastawie. Trzeba przy tym dodać, że na koszt pożyczki pod zastaw wpływa nie tylko sama wartość zastawu i kwota udzielonej pożyczki obejmująca prowizję lombardu.

Jak określamy dzienną opłatę za pożyczkę?

By określić, jakiej pożyczki możemy udzielić pod dany zastaw, musimy dokładnie określić, jaka będzie dla nas wartość przedmiotu, z którym przychodzi do nas klient. Na podstawie tej wartości określamy, jakie będą opłaty za zastaw. W naszym lombardzie stawka wyjściowa to 1% wartości dziennie, które są do negocjacji przy kwotach powyżej 500 zł. Stałym klientom możemy proponować atrakcyjne rabaty, jesteśmy elastyczni. Pożyczki pod zastaw to jedna z naszych specjalności obok usług kantorowych i obrączek ślubnych na zamówienie.

Czas trwania zastawu lombardowego i jego wpływ na koszty

Na koszty pożyczki wpływa sama wartość zastawu i kwota udzielonej pożyczki, ale też czas na spłatę. Jeśli na przykład ustalamy, że będzie to miesiąc, a klient wróci do nas wcześniej i dokona spłaty, zapłaci wyłącznie za rzeczywisty czas pożyczki. Zapłaci za pożyczkę do dnia, w którym rzeczywiście odebrał zastawiony przedmiot. To opłacalne i wygodne w każdym przypadku.

Opcja odroczenia spłaty w kontekście kosztów zastawu

Termin umowy pożyczki pod zastaw można przedłużyć, mówimy wówczas o opcji odroczenia spłaty. Zaznaczamy przy tym, że musi to być korzystne dla obu stron, dla lombardu musi wiązać się z dodatkowym zyskiem. Koszty opłat będą więc sumarycznie wyższe, przy czym przedłużamy termin umowy nawet telefonicznie na krótki termin bez opłat, które już narosły. Jeśli klient chce poznać dokładną odpowiedź na pytanie, jakie koszty poniesie przy zestawie lombardowym, powinien się do nas zwrócić z konkretnym zapytaniem, przy czym szacunkowe koszty już przedstawiamy.